Music Teachers' Opinions on Block (Visual) Based Coding in Digital Literacy

Burcu Kalkanoglu

Abstract


This case study was conducted to determine whether there is a need for coding training in undergraduate education and in-service trainings by taking the opinions of music teachers about block (visual) based coding. The population of the research consists of music teachers in Turkey, while the sample consists of 170 music teachers who voluntarily participated in the research. An interview form was prepared for the teachers participating in the study. This form was finalized by taking expert opinion and prepared on “Google forms”. The results of content analysis revealed that music teachers did not receive any training and did not have any knowledge about the use of block (visual) based code. In this context, it has been determined that music teachers’ demand for block (visual) based coding training is quite high.

Keywords


Music Education, Music Teacher, Coding, Block Based Coding, Digital Literacy

Full Text:

PDF

References


Albuz, A. (2004). Müzik eğitiminde çok boyutluluk(Multidimensionality in music education). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(5), 105-110.

Ayhan, F., & Aydınlı Güler, D. (2023). Müzik öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Folklor Akademi Dergisi, 6(1), 291-309.

Aytekin, A., Sönmez Çakır, F. Yücel, Y. B., & Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe yön veren kodlama bilimi ve kodlama öğrenmede kullanılabilecek bazı yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5(5), 24-41.

Biber Öz, N. (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 101-106.

Ergin, A. Z., & Ercan, Z. G. (2022). The coding skills of pre- school teacher candidates. International Journal of Cirriculum and Instruction, 14(1),1052- 1070.

Gürman, Ü. (2019). Material designing in music education with Arduino. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Karademir, T., Cesur, A. Büyükergene, G., Kaba, Ö. S., & Kesici Y. (2018). Teknolojik ritimler: Müzik eğitiminde robotik uygulamaların kullanımı. Elemantary Education Online, 17(2), 717-737.

Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 176-188.

Özkandemir, O. (2019). İlkokul müzik derslerinde robotik ve kodlama programlarının kullanılmasına yönelik örnek bir çalışma [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sayın, Z. (2020). Öğretmenlerin kodlama eğitiminde eğilimlerinin belirlenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 9(1), 52-64.

Tağci, Ç. (2019). Kodlama eğitiminin ilkokul öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi [Yüksek Lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Uçan, A. (1997). Müzik eğitimi. Temel kavramlar-ilkeler yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Varank, İ., & Ergün, S.S. (2005). Eğitim teknolohjisi ve materyal geliştirme yeterliliklerinin belirlenmesi ve eğitim fakültesi son snıf öğrencilerinin bu yeterlilikle sahip olma derecelerinin incelenmesi için bir araştırma önerisi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 14. Sempozyumu, (1), 838-840. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Yünkül, E., Durak, G., & Çankaya S. (2018). Blok tabanlı yazılımların kodlama öğretiminde kullanımı. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal bilimler araştırmaları kongresi (UNESAK 2018), Balıkesir.

Ziyagil, H. E. (2021). İlk ve ortaokul müzik derslerinde Arduino platformunun nasıl kullanılacağına ilişkin değerlendirme ve örnek eser kodlaması. Yegah Musiki Dergisi, 4(1), 37-57.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.