The Applicability of Turkic World Texts in Secondary School Turkish Textbooks in the Context of Literacy

Minara Aliyeva Çınar, Yakup Çevik

Abstract


The study aimed to investigate the effect of the course content developed based on Turkic World literary texts on students’ academic achievement and attitudes towards Turkic World texts in the 8th-grade Turkish course. Gender and age differences in attitudes toward Turkic World texts were also examined. A quantitative research approach with a weak experimental design was used. Fifteen students studying in a public school in Bursa, Turkey, participated in the study. The experimental procedure applied “Course Content Prepared with Turkic World Literary Texts (CCPTWLT)” for six weeks, while the researcher used the “Turkic World Literary Texts Achievement Test (TWLTAT)” and “Attitude Scale for Turkic World Literary Texts (ASTWLT)” as pre-test and post-test to reveal the effect of the experimental procedure were developed by the researcher. Mann-Whitney U and T-Test were used to analyze the data. The study results show a significant increase in students’ academic achievement by implementing CCPTWLT (p=.003). However, no significant difference was found between the pre-test and the post-test, although students’ attitudes increased in the Interest sub-dimension (p>.05), Turkic World sub-dimension (p>.05), Language of Texts sub-dimension (p>.05), Pronunciation dimension (p>.05) of the Attitude Scale after CCPTWLT practices. Finally, the study revealed that the ASTWLT scores did not differ significantly according to age and gender.

Keywords


Literacy, Cultural Literacy, National Culture, Turkish Class, Turkic World Literary Texts, Teaching of Turkic World Literary Texts

Full Text:

PDF

References


Akalın, Ş. H. (2002). Türk dünyasında ortak iletişim dili üzerine [Welcome speech]. Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu. (Accessed on 24.06.2021 at http://turkoloji.cu.edu.tr)

Akar, A. (2005). Türk dili tarihi. Ötüken Neşriyat.

Akpınar, Y. (Haz.) (2015). İsmail Gaspıralı - seçilmiş eserleri: II - fikrî eserleri. Ötüken Neşriyat.

Akpınar, Y. (2020). Türk dünyasında alfabe birliği ile millî kimlik anlayışı arasındaki ilişkiler üzerine düşünceler. O. Yeşilot, Ö. Deniz Yılmaz, Y. Çağlar ve B. Gürışık Köksal (Ed.), In Türk dünyasında ortak alfabe: uygulamalar, arayışlar, teklifler (pp. 19-32). Ötüken Neşriyat.

Aliyeva, M. (2011). Yedinıy tyurkskiy kommunikativnıy yazyk: illuziya ili realnost, L. N. Gumilev Eurasian National University International Relations Science, 3(4), 142-150.

Aliyeva Çınar, M. (2017, May). Ahıska’da kalan Türkçe [Oral presentation]. Erzincan Üniversitesi, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, İstanbul.

Argunşah, M. (2020). Gagavuzların Latin alfabesine geçiş süreci, uygulamalar ve sonuçları. O. Yeşilot, Ö. Deniz Yılmaz, Y. Çağlar ve B. Gürışık Köksal (Ed.), In Türk dünyasında ortak alfabe: uygulamalar, arayışlar, teklifler (pp.179-201). Ötüken Neşriyat.

Cemiloğlu, M. (2018). 2017 tarihli Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programına eleştirel yaklaşım, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 279-298.

Çakın, Ö & Akman, E. (2017). Kırgızistan’da Kiril alfabesine geçiş süreci ve gazetelere yansıması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 287-297.

Baskakov, N. A. (1988). İstoriko-tipologicheskaya fonologiya tyurkskih yazıkov. Nauka.

Buran, A. & Alkaya, E. (2009). Çağdaş Türk lehçeleri. Akçağ Yayınları.

Ercilasun, A. B. (2004). Başlangıçtan yirminci yüzyıla Türk dili tarihi. Akçağ Yayınları.

Fraenkel, J., Wallen, N. & Hyun, H. (2011). How to design and evaluate research in education. Graw Hill

Gökdağ, B. A. (2013). Türk dünyasında iletişim dili meselesi, Yeni Türkiye, 55, 562-567.

Gökdağ, B. A. (2020). Kazakistan’da Latin alfabesine geçiş süreci. O. Yeşilot, Ö. Deniz Yılmaz, Y. Çağlar, & B. Gürışık Köksal (Eds.), In Türk dünyasında ortak alfabe: uygulamalar, arayışlar, teklifler (pp. 202-229). Ötüken Neşriyat.

Güneş, F. (2017). Okuryazarlık yaklaşımları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 4(3), 224-246.

Hirsch, E. D. (1983). Cultural Literacy. The American Scholar, 52(2), 159–169.

İbrahimov, E. (2016). Türk dünyasında ortak konuşma dili oluşturmasında alfabe ve imla sorunları. Gazi Türkiyat, Bahar 2016/18. 213-220.

Kabadayı O. (2018). Kazakistan’ın yeni Latin alfabesine geçiş süreci üzerine bir değerlendirme. Yeni Türkiye, Türk Dili Özel Sayısı-III, 101, 394-406.

Kara, A. (2020). Türk dünyasında Latin alfabesine geçiş süreçleri ve alfabe birliği yolundaki kazanımlar ve eksiklikler. O. Yeşilot, Ö. Deniz Yılmaz, Y. Çağlar & B. Gürışık Köksal (Ed.), In Türk dünyasında ortak alfabe: uygulamalar, arayışlar, teklifler (pp. 246-263). Ötüken Neşriyat.

Karaağaç, G. (2008). Türkçe verintiler sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karaağaç, G. (2015). Türkçenin alıntılar sözlüğü. Akçağ Yayınları.

Karaman, M. H. & Arıcı, A. F. (2021) Türkiye ve Kazakistan ana dili ders kitaplarının Türk dünyası kültür unsurları bakımından incelenmesi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi (JOSSE), 4(1), 25-41.

Latifova, E. (2017). Tarih boyunca Türkçenin Kafkasya halkları arasında iletişim aracı olarak rolü [Oral presentation]. Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni. Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın Hatırasına, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. (Accessed on 28.06.2021 at www.meb.gov.tr).

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı. (Accessed on 24.06.2021 at www.meb.gov.tr).

Öner, M. (1998). Ortak Türk alfabesi hakkında bazı notlar. Avrasya Etütleri, 13, İlbahar-1998, 71-79.

Özcan, E. (2017). Türk dünyası masallarının değerler eğitiminde kullanılabilirliği [Unpublished master’s thesis]. Atatürk Üniversitesi.

Schmitt, N. & Celce-Murcia, M. (2002). An Overview of Applied Linguistics. In N. Schmitt (Ed.), An Introduction to Applied Linguistics (pp.1-16). Arnold.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlilik ve geçerlilik. Seçkin Yayıncılık.

TBKKS: Türkçede batı kökenli kelimeler sözlüğü. (Research group). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yaman, E. (2013). Türkçe, uluslararası iletişim dili olabilir mi?. Ü. Gürsoy, F. Güner Dilek, D. Ergönenç Akbaba, F. Ersoy, Y. Kartallıoğlu, H. Yazıcı Ersoy (Ed.), In Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, (pp. 877-880). Akçağ Yayınları.

Yorgancı, O. K., (2022). 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin ders kitaplarına alınacak metinlerin nitelikleri (dkamn) bağlamında öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, International Journal of Language Academy, Volume 10/1 March 2022, 88-98.

Wagner, M. (1999). Kafkas Rus Savaşı’nda Çerkesler-Çeçenler-Kazaklar ve Gürcüler. (Trans. S. Özden). Kayıhan Yayınları.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.68

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.