Teachers’ Views on Providing Motivation Based on ARCS Model in Online Musical Instrument Education

Hacer Teke, Gulsah Sever

Abstract


The aim of this study is to reveal the applications for the tools, methods, and strategies used to provide motivation in online instrument education in line with the opinions of instrument educators. In the study, interview, observation, and literature review, which are among the qualitative research methods, were used. Within the scope of the research, 41 teachers who provided online instrument training were interviewed, and 10-hour lesson observations were made. In the content analysis based on the Arcs model, it was observed that teachers used technological tools and applications to provide motivation in their lessons, included games, and planned their lessons according to age groups and individual differences of students in online instrument education. To provide motivation in the context of the Arcs model, it was seen that they applied the most to establish interest and the least to the satisfaction dimension. Based on this research, it has been proposed to use methods and strategies that motivate students in online courses and to develop online pedagogical approaches and technological course programs.

Keywords


Motivation, Online Lessons, Music Training, Instrument Training

Full Text:

PDF

References


Afacan, Ş. (2022). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen keman eğitimi derslerine ilişkin öğrenci görüşleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(1), 472-487.

Akbaba, S. (2006). Eğitimde Motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.

Aksoy, Y. (2015). Özengen keman eğitiminde video destekli öğretimin keman performansına etkisi (Ph.D. Dissertation). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr

Aksoy, Y., & Nayir, A. E. (2020). Suzuki yöntemi ile keman eğitiminde çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim araçlarının kullanımına ilişkin aile ve uzman görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(104), 442-465.

Bayındır, N. (2021). Çevrimiçi öğretim sürelerinde motivasyon faktörü. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 291-303.

Bayraktar, A. (2015). Çevrimiçi derslerin verimliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi (Master’s Dissertation). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr

Brody, Z. S. (2020). Suzuki yaklaşımı örneği ile erken yaş müzik eğitiminde motivasyon. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 44-51.

Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri-Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Siyasal.

Çağla, F. (2021). Çevrimiçi piyano eğitiminin öğrenci ve öğretmen motivasyonu açısından değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr

Çanakçı, P., & Çoban, S. (2021, Eylül). COVID – 19 sürecinde probleme dayalı öğrenme modeli ile uzaktan çalgı eğitimi (Viyolonsel örneği). Idil Journal of Art and Language, 85, 1329-1342.

Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-8.

Çoban, S. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı eğitimi dersi dönem sonu sınavları ile ilgili düşünceleri [Marmara Üniversitesi örneği]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 115-127.

Ertem, A., & Akbulut, E. (2022). Uzaktan piyano eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretim elemanı görüşleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), s. 36-48.

Güzel, B. B., Çakır, H., & Çelen, Y. (2020). Youtube üzerinden video destekli keman öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri. Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 31-43.

Hartnett, M. (2016). Motivation in online education. Springer.

Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS Model. Springer.

Keller, J. M. (2020). Öğrenme ve performans için motivasyonel tasarım ‘’Arcs modeli yaklaşımı’’ (Y. K. Türel, Çev.). Asos.

Kesendere, Y., Sakin, A. Ş., & Acar, A. K. (2020). Educators’ views on online/distance violin education at COVID-19 outbreak term. Journal for the Interdisciplinary Art and Education, 1(1), 1-19.

Kocamangil, G. N., Altungül, A., & Girgin, M. (2021). Çevrimiçi viyolonsel ustalık sınıflarında eğitim gören öğrencilerin öğrenim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler. Konservatoryum-Conservatorium, 8(1), 29-40.

Özmenteş, S. (2013). Çalgı eğitiminde öğrenci motivasyonu ve performans. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 320-331.

Sakarya, G., & Zahal, O. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817.

Sever, G. (2020). The effect of the QR code game on motivation in suzuki violin lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 12(4), 147-164.

Sever, G. (2021). Opinions of teachers on the implementation of the Orff-Schulwerk approach in online lessons. International Online Journal of Educational Sciences, 13(4), 949-964.

Sönmez, V., & Alacapınar, F. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sungurtekin, M. (2010). Motivasyon ve çalgı eğitimindeki yeri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 28-34.

Töral, D. A., & Albuz, A. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde 4-13 yaş grubu öğrencilerine yönelik uzaktan çalgı öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 21-43.

Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki temel durum. Arkadaş.

Uçar, H. (2016). Uzaktan eğitimde motivasyon stratejilerinin öğrenenlerin ilgileri, motivasyonları, eylem yeterlikleri ve başarıları üzerine etkisi [Ph.D. Dissertation]. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr

Uçar, H., & Kumtepe, A. T. (2016). Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 37-54.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.2p.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.