Proposal of a Melodic Sequence for Music Literacy in Turkey in the Light of Turkish School Music and Kodály Philosophy

Hatice Çeliktaş

Abstract


Kodály method has been adapted and used in many countries’ music education systems since the 1960s and still is in use with a growing interest. Turkey is one of the countries that began to find its way in music education and brought Kodály related ideas into education in the 20th century. However, music educators constantly began to speak about the Kodály philosophy and its applications last three decades. In this study, it is aimed to examine Kodály from a cultural perspective and to discuss how Kodály approach can be better adapted for Turkish school music and Turkish music education system. For this purpose, primarily Turkish school music and its place in music education are reviewed and reported in a historical context. Later, at the end of this examination in the light of Kodály’s ideas about folk music and “musical mother tongue”, a proposal for melodic sequence is suggested for music literacy in Turkey.

Keywords


Kodály Philosophy, Melodic Sequence, Music Literacy, Turkish School Music, Turkish Folk Music

Full Text:

PDF

References


Avşar, M. (2018). Kodály yaklaşımına göre uygulanan armoni dersinin başarıya, tutuma ve performansa etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University Institute of Educational Sciences.

Aycan, K. (2017). Kodály metodundan uyarlanan deşifre şarkı söyleme uygulamaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1683-1701. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363960.

Aydıntan, Z. & Egüz, S. (1954). Şarkılarla müzik eğitimi I. Doğuş Publishing.

Bakkalbaşı, C. (2019). Okul müzik eğitiminde kullanılan Türk halk ezgilerinin Kodály yöntemi doğrultusunda incelenmesi ve örnek öğretim planı (Unpublished master’s thesis). Bolu Abant İzzet Baysal University Institute of Educational Sciences.

Boshkoff, R. (1991). Lesson planning the Kodály way. Music Educators Journal, 79(2), 30-34. https://doi.org/10.2307%2F3398257.

Bozkaya, İ. (2001). Okul ortamında müzik. F. Özsan Publishing.

Campbell, P. S., & Scott-Kasner, C. (1995). Music in childhood. Schirmer Books.

Casarow, P. (2011). Exploring Kodály: Philosophy, materials & pedagogy. Bob Jones University. https://issuu.com/lilianecooley/docs/exploring_Kodály__1___1_.

Choksy, L. (1988). The Kodály method (2nd ed). Prentice Hall.

Çeliktaş, H. (2021). Kodály temelli müzik öğretim programının çocuk korosu eğitiminde müziksel işitme ve okuma becerilerine etkisi (Publication No. 28733949) [Doctoral dissertation, Bursa Uludağ University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Çoban, S. (2016). Can we apply Kodály philosophy in Turkey as school music education programme? Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 2(4), 24-39.

Dobszay, L. (1972). The Kodály method and its musical basis. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1(4), 15-33. https://doi.org/10.2307/901863.

Göher, F. (2006). Türk ve batı çocuk şarkılarının karşılaştırmalı analizi (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University Institute of Educational Sciences.

Gülle, A. (2019). Kodály yönteminin ortaokul öğrencilerinin blokflüt icra performanslarına ve müzik dersi tutumlarına olan etkisinin incelenmesi (Unpublished master’s thesis). Mersin University Institute of Educational Sciences.

Houlahan, M., & Tacka, P. (2008). Kodály today: A coginitive approach to elemantary music education. Oxford University Press.

İlerici, K. (1981). Türk müziği ve armonisi (2nd ed.). MEB Publishing.

Kale, M. N. (2018). İlköğretim temel müzik eğitim programındaki (5-6-7 ve 8. Sınıflar) Orff-Kodály-Dalcroze) müzik öğretim yöntemlerinin uygulanmasına yönelik

öğretmen görüşleri (Unpublished master’s thesis).

Pamukkale University Institute of Educational Sciences.

Kodály, Z. (1964). Address by Zoltan Kodály at the Opening

Ceremony. Journal of the International Folk Music

Council, 16, 4-5. https://doi.org/10.2307/835056.

Küçük, B. (2019). Kodály ve Dalcroze yaklaşımlarıyla

oluşturulmuş etkinliklerin 5E modeline göre tasarlanan

ilkokul 3. sınıf müzik derslerinde kullanımı (Publication

No. 28241967) [Doctoral dissertation, Marmara University].

ProQuest Dissertations & Theses Global.

Liu, Y. S. (2008). The Kodály method in Taiwan: Its introduction

and adaptation to elemantary music education,

-2000 (Doctoral dissertation). Available from

ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI

No. 3300666).

Mete, M. (2019). Kodály yönteminin sınıf öğretmeni adaylarının

müziksel bilgi ve becerilerine etkisi (Unpublished

doctoral dissertation). Gazi University Institute of

Educational Sciences.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1948). İlkokul programı. MEB Publishing.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1971). İlkokul programı. MEB Publishing.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). İlköğretim müzik dersi öğretim

programı. MEB Publishing.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Müzik dersi öğretim

programı. Milli Eğitim Bakanlığı: http://mufredat.

meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20

M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%

C4%B1%2020180123.pdf.

Özeke, S. (2007). Kodály yöntemi ve ilköğretim müzik derslerinde

Kodály yöntemi uygulamaları. Journal of Uludag

University Faculty of Education, X(1), 111-119. https://

dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173386.

Saraç, A. G. (2014). Criteria concerning the primary school

students’ perception of music teaching methods. Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi, 32, 162-180. https://dergipark.

org.tr/tr/download/article-file/217201.

Say, A. (2005). Müzik öğretimi. (4th ed) Müzik Ansiklopedisi

Publishing.

Say, A. (2008). Müzik nedir? Nasıl bir sanattır? Evrensel

Basım Publishing.

Sazak, N., Akgül Barış, D., Öztosun Çaydere, Ö., & Sevinç,

S. (2014). İlkokul müzik öğretim programları 1913-

Öncü Publishing.

Sheridan, M. M. (2019). The Kodály concept in the

United States: Early American adaptations to recent

evolutions. Journal of Historical Research

in Music Education, 4(1), 55-72. https://doi.

org/10.1177%2F1536600618787481.

Sun, M. (1969). Türkiye’nin kültür-müzik-tiyatro sorunları.

Ajans-Türk Publishing.

Sun, M. (2004). Kır çiçekleri. Sun Publishing.

Sun, M. (2006). Çocuklar ve gençler için şarkı demeti. Sun

Publishing.

Şimşek, P. R., & Bilen, S. (2017). Etkili müzikal okuryazarlığa

ulaşmak: Kodály yöntemi [Reaching the effective

music literacy: Kodály method] International

Journal of Human Sciences, 14(4), 4308-4319. https://

www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/

view/5050.

Türkmen, E. F., & Göncü, İ. Ö. (2018a). Amatör çocuk

korosu üyelerinin Kodály yönteminin koro çalışmalarında

kullanımına ilişkin görüşleri. Turkish Studies,

(10), 903-919. http://dx.doi.org/10.7827/Turkish-

Studies.13711.

Türkmen, E. F., & Göncü, İ. Ö. (2018b). The challenges encountered

in application of Kodály method in Turkey.

Journal of Education and Training Studies, 6(9), 39-45.

http://dx.doi.org/10.11114/jets.v6i9.3309.

Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi. (4th ed). Arkadaş Publishing.

Yönetken, H. B. (1966). İlkokul müzik kılavuzu. MEB Publishing.

Özeke, S., & Çeliktaş, H. (2021). Zoltán Kodály: Felsefesi-

Yöntemi- Uygulamaları. In N. Kalyoncu (Ed.), Müzik

eğitiminde çok bileşenli pedagojik yaklaşımlar ve

öğretme-öğrenme yaklaşımları / Tasarılar, yöntemler,

modeller (pp. 173-214). Nobel Akademik Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.156

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.