Relationship Between Sportsmanlike Behaviors and Self-confidence of Physical Education and Sports Students within the Scope of Sports Literacy

Ali Burak Toy

Abstract


The aim of this study is to analyze the relationship between self-confidence and sportsmanlike behaviors of School of Physical Education and Sports students within the scope of sports literacy. A total of 173 (M=22.45, SD=1.25) university students, 119 of whom were male (M=22.77, SD=0.98) and 54 of whom were female (M=21.75, SD=0.78), participated in the study. “Personal Information Form” and “Self-Confidence Scale” and “Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale” were used to collect data in the research. Random sampling method was used to determine the participants of the study. The research data were analyzed using a statistical analysis program. Correlation and multiple regression analysis were used in the analysis of the data. According to the correlation results, the sub-dimensions of MSOS, which are Compliance with the Social Norms, Respect for Rules and Management, Commitment to Responsibilities in Sports, Respect for the Opponent, sportsmanship total score, and the sub-dimensions of the self-confidence scale, internal self-confidence and external self-confidence scores show a positive and significant relationship. Multiple regression analysis results showed that external self-confidence values explained 21% of sportsmanship. As a result, although self-confidence and sportsmanlike behaviors have a strong relationship, it has been seen that external self-confidence is a predictor of sportsmanship. It can be said that the self-confidence levels of individuals increase their sportsmanship levels.

Keywords


Self-confidence, Sportsmanship, Physical Education And Sports, Sports Literacy, Sports Psychology

Full Text:

PDF

References


Akgül, M. H. (2014). Popüler spor kültürü ve din, selçuk üniversitesi, sağlik bilimleri enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya.

Arnold, P. J. (1998). Sport, Ethics and Education. Journal of the Philosophy of Sport, Cassell Education, 119-125.

Atılgan, D., (2018). Spor yönetiminde görev alan yöneticilerde kriz yönetimi, karar verme ve özgüven beceri düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi [Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı. Konya.

Biçer, T. (2018). Yaşamda ve sporda doruk performans. Başarının zihinsel dinamikleri. Beyaz.

Çoruh, E. (2020). Algılanan sosyal desteğin mücadele sporcularının özgüvenleri ve psikolojik dayanıklılıkları üzerindeki rolünün incelenmesi [Master’s thesis]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Dikme, A. (2021). Hentbol kadinlar 1. lig sporcularinin fair playe yönelik tutumlari ile empatik eğilim düzeyleri arasindaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Elazığ.

Doğan, İ.F. (2019). Algılanan sosyal destek ile yaşam tatmini ve özgüven ilişkisi: Göçmenler üzerinde bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12, 586-606.

Ekinci, N.E, Özdilek, Ç., Deryahanoğlu, G., & Üstün, Ü.D. (2014). Spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 36 - 42.

Esentaş, M., Işıkgöz, E. Doğan, P. K. & Şahin, H. M., (2017). Gençlik kampi kadın lider adaylarının özgüven düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 315-328.

Feezell, R.M. (1986). Sportsmanship. Journal of the Philosophy of Sport, 13(1), 1-13.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma ve yöntemi (15. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Koç, Y. & Seçer, E., (2018). Spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışlari ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 247-259. DOI: 10.33459/cbubesbd.383027

Koç, Y. & Yeniçeri, S. (2017). An investigation of the relationship between sportsmanship behavior of students in physical education course and their respect level. Journal of Education and Training Studies, 5(8), 114-122. https://doi.org/10.11114/jets.v5i8.2477

Koç, Y. (2009). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel uygunlukları ile beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi [Doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Korkmaz, C., & Manolya, A. K. I. N. (2021). The effect of bosu, kangoo jump, nıntendo-wii balance board traınıngs on agılıty ın hearıng ımpaıred sedentary. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12 (1), 91-104.

Merey, B., (2010). Yetişkinlerde özgüven duygusu ile anksiyete düzeyi arasindaki ilişkinin karşilaştirilmasi ve kültürlerarasi bir yaklaşim [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji.

Öztürk, N., (2017). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları aile iklimi ve anne-babaya bağlanma biçimleri ile özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 3 (1), 9-22.

Robinson, T., (2009). Sportmanship in youth athletics. Library of Congress Cataloging in Publication data. United State. 13-19.

Ryska, T.A. (2003). Sportsmanship in young athletes: the role of competitiveness, motivational orientation, and perceived purposes of sport. The Journal of Psychology, 137(3), 273-293.

Sezen, G., & Yıldıran, İ. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin futbolda fair play’e ilişkin olumlu ve olumsuz davranışlara yaklaşımlarının incelenmesi. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri, 2(1), 14-22.

Shields, D.L., LaVoi, N.M., Bredemeier, B.L. & Power, F.C. (2007). Predictors of sportspersonship in youth sports: personal attitudes and social influences. Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, 747-762.

Tel, M. (2014). Türk toplum yaşantısında fair play. International Journal of Science Culture and Sport, 1, 694-704

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2015) Spor ve egzersiz psikolojisinin temelleri. Ed. Mustafa Şahin & Ziya Koruç. (Eds). (pp. 323-347). Nobel Akademik Yayıncılık.

Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72.

Yousefi, B., Bahrami, F., Kianzadeh, A., Emami, F., Naghibi, S. & Abdi, H. (2012). The relationship between goal orientation, perceived motivational climate, and sportspersonship orientation. European Journal of Experimental Biology, 2(6), 2103-2106.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.