Metaphoric Perceptions of Pre-service Primary School Teachers on Reading and Reading Disability

Metin Gül, Olcay Özdemir

Abstract


There is widespread acknowledgement that importance of reading skill is increasing day by day. Reading is the first step to learning and revealing something new. Beyond the primary grades, it plays a vital role in keeping up with the requirements of the age. Individuals who read, understand, question, think and produce develop societies. Thus, it is inevitable that individuals who have difficulties in acquiring reading skill will encounter difficulties both in school life and in society. To remove barriers of people presence in academic and daily life, students with these difficulties should be identified as early as possible and the difficulties they experience should be eliminated. The proficiency of primary school pre-service teachers regarding the concepts of “reading’’ and “reading difficulty’’ gives clues for identifying and remedying individuals with reading disabilities. It is aimed to determine the metaphorical perceptions of primary school pre-service teachers towards the concepts of “reading’’ and “reading disability’’ in order to help address this issue. The study group of the research consists of 89 4thgrade primary school pre-service teachers who continue their education at a state university in the Black Sea Region in Turkey in the fall semester of the 2017-2018 academic year. The model of this research is phenomenology which is one of the qualitative research methods. A questionnaire developed by the researchers was used as a data collection tool. Content analysis method was used in the analysis of the data. Five different categories related to reading skills and reading disabilities emerged as a result of the analysis of the data. Categories related to the concept of reading skills are 'Discovering Something New', 'Fun Source', 'Embarking on Adventure', 'Decoding' and 'Other'. The categories related to the concept of reading disability are 'Difficulty', 'A problem in itself', 'Visual impairment', 'Deficiencies' and 'An insurmountable problem'.

Keywords


Primary School Teaching, Primary School Pre-service Teachers, Reading Skills, Reading Disability, Metaphor

Full Text:

PDF

References


Akyol, H. (2014). Türkçe öğretim yöntemleri. Pegem Akademi.

Akyol, H., & Yıldız, M. (2013). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi/A program proposal for training the reading specialist. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 1-8.

Altun, T., Ekiz, D., & Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Dergisi, 17, 80-101.

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı (DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders) (E. Köroğlu, Çev.). Hekimler Yayın Birliği.

Ateş, S., Yıldırım, K., & Yıldız, M. (2010). Opinions of classroom teachers and prospective classroom teachers about the learning difficulties encountered in the teaching process of reading and writing. Elementary Education Online, 9, 44-51.

Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (A. Özçelik, Çev.). Milli Eğitim Basımevi.

Bingöl, A. (2003). Ankara’da ilkokul 2. ve 4. sınıf öğrencilerinde gelişimsel disleksi oranı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56(2), 67-82.

Cain, K. (2010). Reading development and difficulties. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=FT6RALjOr9QC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Cain,+K.+(2010).+Reading+development+and+difficul%3Fties.&ots=61Q4fXO6ia&sig=4cX4_QPaGwSWebSlwVVOO1b-Vg4&redir_esc=y#v=onepage&q=Cain%2C%20K.%20(2010).%20Reading%20development%20and%20difficul%3Fties.&f=falseResearch-based principles and practices, York Press.

Çayır, A., & Emine, B. (2017). Bireyselleştirilmiş okuma programının disleksi riski olan bir ilkokul öğrencisinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Uluslarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(1), 455-470.

Dehaene, S. (2014). Beyin nasıl okur (Ç. Karakuş, Çev.). Alfa Bilim.

Doğan, B. (2013). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri. Okuma Yazma Eğitim Araştırmaları, 1(1), 20-33.

Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi (Publication No. 319492) [Doctoral dissertation]. Marmara University. Databases of National Thesis Center of the Council of Higher Education, Turkey.

Doyle, W. (1983). Academic work, Review of Educational Research, 53(2), 159-199.

Erkuş, B., & Muhammet, B. (2014). Okuma uzmanlarının yetiştirilmesine ilişkin akademisyen ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 125-150. https://doi.org/10.14520/adyusbd.713

Gür, G. (2013). Disleksili bireylerde erken tanı konmasının önemi ve disleksi eğitimlerinde yurt içi ve yurt dışı uygulamaların incelenmesi ve karşılaştırılması (Publication No. 370444) [Master’s thesis]. Çukurova University. Databases of National Thesis Center of the Council of Higher Education, Turkey.

Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability. Longman.

Hogsten, J. F., & Peregoy, P. A. (1999). An investigation of reading attitudes and self-perceptions of students reading on and below grade level. Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED448432.pdf

Kuruyer, H. G., Çakıroğlu, A., & Özsoy, G. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve matematik güçlüklerine ilişkin pedagojik farkındalıklarının ve öğretimsel bakış açılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1659-1678. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3229

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. The University of Chicago Press.

Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrenme güçlüğü. Erişim Adresi: http://www.megep.meb.gov.tr

National Reading Panel (2000). Report of the development of vocabulary knowledge and reading comprehension through contextually based multiple meaning vocabulary instruction. Education and Treatment of Children, 30, 1-22.

O’Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: debates and practical guidelines. International journal of qualitative methods, 19, 1-13. ma düzeylerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 109-119.

Razon, N. (1982). Okuma güçlükleri. Eğitim ve Bilim, 39, 11-18.

Royer, J. M., & Sinatra, G. M. (1994). A cognitive theoretical approach to reading diagnostics. Educational Psychology Review, 6(2), 81-83.

Saban, A., & Eid, B. N. K. (2017). Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma öğrencisine yönelik metaforik algıları. Pegem Atıf İndeksi, https://doi.org/515-526. 10.14527/9786053188407.35.

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia. Blackstone Publisher.

Sidekli, S., & Yangın, S. (2005). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 393-413.

Sönmez, H. (2020). Öğretmen adaylarının okuma güçlüklerine uygun okuma stratejilerini kullanmalarına ilişkin bir inceleme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1-18.

Torgesen, J. K. (2002). The prevention of reading difficulties. Journal of School Psychology, 40(1), 7-26.

TDK (2015). Türk dil kurumu sözlükleri. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr

Turan, M., Alp, D., Yıldırım, E., Turan, T., Erdem, E., Celayir, İ., Küpçü, S., & Babacan, K. (2015). Okuma uzmanlığına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 264-275. https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2018USOSOzelsayi13215

Uyar, Y., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2011). Okuma uzmanlığının Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü bir program olarak yapılandırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4(1), 132-149.

Yangın, S., Yangın, N., Önder V., & Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları, Education Sciences, 11(4), 243-266. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.4.1C0664

Yurdakul, İ. H. (2014). İlkokullarda okuma güçlüğünde yaşanan sorunlar ile eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Publication No. 375692) [Master’s thesis]. Pamukkale University. Databases of National Thesis Center of the Council of Higher Education, Turkey.

Yurdakul, İ. H., & Kırmızı, F. S. (2019). İlkokullarda okuma güçlüğünü sağaltmaya yönelik kullanılan öğretimsel düzenlemelere ilişkin öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 853-867. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2893

Yıldırım, K. (2010). Raising the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9(1), 79-92.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi.

Yıldız, M., & Aydoğmuş, M. (2021). Türkiye’de okuma güçlüğünü gidermeye odaklanan ilkokul düzeyindeki araştırmaların incelenmesi: 2000-2020 dönemi. Ana Dili Eğitim Dergisi, 9(4), 1188-1225. https://doi.org/10.16916/aded.960616
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.