Emergency Remote Teaching During the COVID-19 Pandemic: The Case of Music Teachers in Turkey and England

Berkcan Kayaarslan, Gizem Berrak Taş Güzeloğlu, Yiğit Alp Onat, Omer Bilgehan Sonsel

Abstract


The biggest and most devastating pandemic of the 21st century began to affect our world, with the Chinese Government reporting that a mysterious respiratory disease of unknown origin was detected in 2019. Education has been one of the areas most affected by this deadly disease, which spread all over the world in a short time. In this process, countries went into lockdown and changed the education model and switched to the “emergency remote teaching” model. Consequently, many students have been deprived of face-to-face education. According to UNESCO data, more than 1 billion students were affected on 13 April 2020 due to the disruption of education due to the pandemic. While face-to-face education is suspended in 7 countries today, approximately 37 million students are affected by this situation. In this research, the opinions of the music teachers working in primary and secondary public schools in Turkey and England during the emergency remote teaching about the process were taken. A sample group was formed with a total of 50 music teachers from Turkey and England. The opinions of the teachers were taken with a Likert-type interview form consisting of 6 sections and 22 questions and open-ended answers. According to these answers, the average duration of a lesson is almost equal in both countries, the lessons are generally taught from the same platforms and devices, the teachers in Turkey have more problems with the internet infrastructure during the process. While teachers’ opinions about the COVID-19 processes were generally negative, it was revealed that they developed themselves in digital literacy after the process. In addition, suggestions were received from the teachers for the development of possible new emergency remote music teaching after the process. It has been seen that teachers working in both countries agree on providing equal opportunities to students. At the same time, one of the most striking suggestions is to keep the online alternative education model always ready. This study is important in order to be better prepared for the new possible emergency distance music education.

Keywords


COVID - 19, Emergency remote teaching (ERT), Digital literacy on Music Education

Full Text:

PDF

References


Aksoy, Y. Güçlü, O., & Nayir, A. E. (2020). Özel müzik kurslarının pandemi sürecindeki uzaktan eğitim durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 947-967, doi.org/10.37669/milliegitim.827709.

Akyürek, M. İ. (2020) Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.

Anadolu Ajansı. (2020). COVID-19 salgınının Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçti. Available: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kovid-19-salgininin-cinin-vuhan-kentinde-ortaya-cikmasinin-uzerinden-bir-yil-gecti/2047747#, (December 14, 2021).

Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 01-21.

Balaman, F., & Hanbay, T. S. (2021). Coronavirüs (COVID-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84, doi.org/10.15869/itobiad.769798

BBC News. (2020). Coronavirus: UK schools, colleges and nurseries to close from Friday. Available: https://www.bbc.com/news/uk-51952314, (December 15, 2021).

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi Publishing.

Çakın, M., & Akyavuz, K. E. (2020). COVID-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186, doi.org/10.24289/ijsser.747901.

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-211.

Euro WHO. (2020). 2019-nCoV outbreak: first cases confirmed in Europe. Available: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/01/2019-ncov-outbreak-first-cases-confirmed-in-europe, (December 18, 2021).

Euronews. (2020). Dünya’da COVID-19: İlk 4 ayında neler yaşandı? Salgının seyri ne durumda? Available: https://tr.euronews.com/2020/05/04/dunyada-COVID-19-salg-n-n-ilk-100-gununde-yasananlar-ilk-nerede-ortaya-c-kt-nas-l-yay-ld, (December 15, 2021).

Hodges, C., Moore, S. Lockee, B. Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Available: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning, (December 21, 2021).

İnal, İ. Sakarya, G., & Zahal, O. (2021). Teachers’ opinions about the music lessons conducted on the EBA platform during the COVID-19 pandemic. Eurasian Journal of Music and Dance, 18, 232-253, doi.org/10.31722/ejmd.960092

Kaptan, S. (1988). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (Geliştirilmiş 11. Baskı.). Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299

MEB. (2017). Açıköğretim ortaokulu. Available: http://aio.meb.gov.tr/www/okulumuz/icerik/2, (December 18, 2021).

MEB. (2020). Bakan Selçuk, koronavirüs’e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. Available: https://www. meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr, (December 28, 2021).

Ministry of Health. (2020). Pandemi. Available: https://COVID19.saglik.gov.tr/TR-66494/pandemi.html#:~:text=Bir %20hastal% C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20veya%20enfeksiyon%20etkeninin,DS%C3%96)%20taraf%C4%B1ndan %20pandemi%20ilan%20edilmi%C5%9Ftir, (December 27, 2021).

Ministry of Health. (2021). Genel koronavirüs tablosu. Available: https://COVID19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html, (December 14, 2021).

Odacıoğlu, M. P. (2012) Uzaktan eğitim programlarının tasarımlanma süreci ve uzem yönetici görüşleri [Yüksek lisans tezi]. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, B., & Cetinkaya, A. (2021). Pandemi döneminde bir eğitim aracı olarak televizyon: TRT EBA TV. İNİF E- Dergi, 6(1), 140-162, doi:10.47107/inifedergi.886813.

Sakarya, G., & Zahal, O. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817, doi.org/10.7827/TurkishStudies.44504.

Topalak, Ş. (2021). Müzik öğretmenlerinin bakış açısından pandemi döneminde online eğitim. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 17(2), 291-308, doi.org/10.17860/mersinefd.935863.

U.K. (2021a). Cases in United Kingdom. Available: https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?_ga=2.120558157. 413645378.1639487915-1226461099.1639487915, (December 12, 2021).

U.K. (2021b). Remote education good practice. Available: https://www.gov.uk/government/publications/remote-education-good-practice/remote-education-good-practice, (December 16, 2021).

UNESCO. (2021). Global monitoring of school closures caused by COVID-19. Available: https://en.unesco.org/COVID19/educationresponse, (December 16, 2021).

WHO. (2021a). Timeline: WHO’s COVID-19 response. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-0, (December 14, 2021).

WHO. (2021b). Timeline: WHO’s COVID-19 response. Available: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-14, (December 14, 2021).

WHO. (2021c). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Available: https://COVID19.who.int/, (December 14 2021).

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı), Seçkin Publishing.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.57

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.