COVID-19 and Digital Literacy: Assessing Pre-service Music Teachers’ Views on Piano Lessons Provided in Emergency Remote Teaching

Ozlem Omur, Omer Bilgehan Sonsel

Abstract


This research aims to examine pre-service music teachers’ views on piano lessons provided in the emergency remote education process during Covid-19 lockdown. The population of the research comprises 82 students studying at the Departments of Music Education at Kastamonu University and Gazi University. The survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the research. Research data were collected through a “pre-service teacher feedback form” comprising 19 questions prepared by the researchers and finalized through expert opinions; the data obtained are compiled under relevant tables. The results of the research indicate that majority of the pre-service teachers follow piano courses through their computers, that more than half of the students have the opportunity to play the piano and/or keyboard at home, that they have problems with sound and image synchronization, and that they evaluate the infrastructure of the courses as inadequate. The opinions of the pre-service candidates expressing that they want to pursue their piano education face-to-face after the pandemic ends and that the instrument education they received during emergency remote teaching is not acceptable, which also due to the insufficient level of digital literacy, are also among the results of the research. Pre-service music teachers suggested that piano courses should be held one-on-one and face-to-face, the synchronization problem should be resolved, and the hours for piano courses should be increased. The results of the research presented suggestions regarding the instrument education process and future studies to be conducted on this subject.

Keywords


COVID-19, Piano Education, Emergency Remote Teaching (ERT), Pandemic, Digital Literacy

Full Text:

PDF

References


Akbana, Y. E., Rathert, S., & Ağçam, R. (2021). Emergency remote education in foreign and second language teaching. Turkish Journal of Education, 10(2), 97-124. doi:/10.19128/turje.865344.

Akgün, M., & Akgün, I. H. (2011). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimin tarihi gelişimi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 27-29 Nisan, Antalya.

Aksoy, Y., Güçlü, O., & Nayir, A. E. (2020). Özel müzik kurslarının pandemi sürecindeki uzaktan eğitim durumları. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 947-967. doi:10.37669/milliegitim.827709.

Arar, A. (1999). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim uygulama modelleri ve maliyetleri. 1. Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım. Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.

Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. (6. Baskı). Asil Yayın Dağıtım.

Avcı, A. (2020). Music education in digital literacy. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 20(8), 111-131. Doi: 10.31126/akrajournal.650884

Ayaz, T. D., & Albuz, A. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde 4-13 yaş grubu öğrencilerine yönelik uzaktan çalgı öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 21-43.

Aydın, G. Ç. (2020). COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler. TEDMEM. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler.

Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies 15(4), 131-151. doi: 10.7827/TurkishStudies.44460.

Bolat, M., & Akıncı, M. Ş. (2020). Müzik alanındaki öğretim elemanlarının covid-19 süreçlerine ilişkin görüşleri. II. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 29-31 Ekim 2020, Ankara.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendir- meler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K, Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.

Çukadar, S., & Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 31-42.

Devran, Y., & Elitaş, T. (2020). Uzaktan eğitim: fırsatlar ve tehditler. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(27), 31-40. doi: 10.5824/1309‐1581.2017.2.003.x

Gül, G. (2021). Teachers’ views on music education practices in secondary education in distance education during the COVID-19 pandemic process. Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 95-111.

Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(1), 47-78. doi: 10.17569/tojqi.74876.

Jahangir, M. A., Muheem, A., & Rizvi, M. F. (2020). Coronavirus (COVID-19): History, current knowledge and pipeline medications. International Journal of Pharmaceutics & Pharmacology 4(1), 1-9. doi:10.31531/2581-3080. 1000140.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (Geliştirilmiş 11. Baskı.). Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Kırık, A. M., (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299.

Küçük, P. D. (2020). Covıd-19 salgını sürecinde müzik öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Social Sciences, 7(47), 19-40. doi:10.29228/SOBIDER.44497.

Ocak, G. & Karakuş, G. (2019). An investigation of digital literacy self-efficacy skills of pre-service teachers in terms of different variables. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 21(1), 129-147. doi: 10.32709/akusosbil.466549

Okay, H. H. (2021). Turkish instrument educators’ distance education experiences related to instrument training during the COVID-19 pandemic. Cypriot Journal of Educational Science, 13(2), 201- 222. doi:10.18844/wjet. v13i2.5690.

Öztürk, B., & Çetinkaya, A. (2021). Pandemi döneminde bir eğitim aracı olarak televizyon: TRT EBA TV. İNİF E- Dergi, 6(1), 140-162. doi:10.47107/inifedergi.886813.

Rothman, B. S., Grupta, R. K., & Mcevoy, M. D. (2017). Mobile technology in the perioperative arena: rapid evolution and future disruption. Anesthesia & Analgesia Journal, 114(3), 807-818. doi:10.1213/ANE. 0000000000001858.

Sağer, T., Özkişi, G., & Yüceer, E. M. (2020). Covıd-19 pandemi sürecinin müzik dinleme ve icra pratiklerine etkileri: yıldız teknik üniversitesi lisans öğrencileri örneği. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Müzik ve Sahne Sanatları Dergisi, 4, 1-17.

Sakarya, G., & Zahal, O. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan keman eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 795-817. doi:10.7827/TurkishStudies.44504.

Saraç, Y. M. A. (2020). Pandemi günlerinde Türk yükseköğretimi. YÖK. https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/Haber Duyuru/pandemi-gunlerinde turkyuksekogretimi.aspx. (15 Mayıs 2021).

Sarıkaya, M. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin müzik eğitimianabilim dalı öğrencilerinin görüşleri. Üniversitesi GüzelSanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 92-100. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.835720.

TDK (2021). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/(20 June 2021)

Toquero, C. M. (2020). Emergency remote education experiment amid COVID-19 pandemic in learning institutions in the Philippines. International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 162-176. doi:10.46661/ijeri. 5113.

Umuzdaş, S., & Baş, A. H. (2020). Konservatuvar öğrencilerinin covid-19 salgını sürecindeki uzaktan eğitim ile ilgili algılarının ve deneyimlerinin araştırılması (Tokat ili örneği). Yegâh Mûsikî Dergisi, 3(2), 204-220.

UNESCO (2021). School closures caused by Coronavirus (Covid-19). UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/education response. (May 15, 2021).

WHO. (2021). https://covid19.who.int/(15 Mayıs 2021).

Yamamoto, G. T., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. doi: 10.26701/uad.711110.

Yılmaz, Ö. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık beceri düzeylerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 10(19), 17-27.

YÖK. (2021). Yükseköğretim bilgi sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr (15 May 2021).
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.