Children’s Meeting with Classics in the “Eternity Library”: An Example of Intertextual Reading

Melda Oryaşın

Abstract


In this study, children’s meeting with the classics through Mavisel Yener’s work named “Eternity Library” will be exemplified by discussing intertextual relations. The study is qualitative and descriptive. By using intensive sampling, which is one of the purposeful sampling types, the aforementioned children’s book was chosen because it refers to the classics in a diverse, rich and intense manner in the context of intertextuality. The data were collected through document analysis and analyzed with descriptive analysis. In order to ensure its validity and reliability, the features of the determined classification were clearly drawn, the appropriateness of the classifications and quotations was paid attention to, the determined quotations were analyzed and revised at different times, and the final form was given. In the analyzed book, inter-author, inter-work, inter-genre, explicit and implicit references were found in the context of intertextuality, and it was determined that these references were mostly structured through the classics. It was concluded that the work examined in the study directed children to the classics with its rich intertextual references. It can be said that the work examined is a good example in terms of both breaking the negative view of the classics and effectively adding these works to the reading process of children.

Keywords


Children’s Literature, Classics, Intertextuality, Reading Education, Eternity Library

Full Text:

PDF

References


Ak Başoğul, D., Yücelşen, N. & Karagöz, M. (2017). Klasiklerin Çocuklara Göre Yeniden Okunması. Ülper, H. (Ed.). Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları (pp. 164-178). Pegem.

Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık. Kanguru.

Allen, G. (2000). Intertextuality. Routledge.

Andaç, F. (2012). Okurluğumuzun Dönemeçlerinde Klasikler. Hece Dergisi, Kasım, 191(16), 109-110.

Aslan, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anı.

Ayçil, A. (2012). Madame Bovary ile Mr. Bloom Arasında Kalmak!. Hece Dergisi, Kasım, 191(16), 80-83.

Barthes, R. (1975). The pleasure of the text (Trans. Miller, R.). Hill and Wang.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Pegem.

Calvino, I. (2014). Klasikleri Niçin Okumalı? (4. Baskı). Yapı Kredi.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd edition). Sage Publications.

Dallmayr, F. (2007). Why the classics today? Lessons from Gadamer. In Medeniyet ve Klasik (pp. 3-14). Klasik Yayınları.

Doyumğaç, İ., Tanhan, A. & Kıymaz, M. S. (2021). Understanding the most important facilitators and barriers for online education during COVID-19 through online photovoice methodology. International Journal of Higher Education, 10(1), 166-190. https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n1p166

Eliot, T. S. (1983). Klasik Nedir? Edebiyat Üzerine Düşünceler (Trans. Kantarcıoğlu, S.) (pp. 166-188). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. (1944).

Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi (7. Basımdan Çeviri). (Tra. Eds. Aral, N. & Duman, G.). Nobel.

Gadamer, H. G. (2009). Hakikat ve Yöntem (2. Cilt) (Trans. Arslan, H. & Yavuzcan, İ.). Paradigma Yayıncılık. (1960).

Gönen, M. & Veziroğlu, M. (2019). Çocuk Edebiyatının Genel Hedefleri. Gönen, M. (Ed.). Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Edebiyatı (5. Baskı) (pp. 1-13). Eğiten Kitap.

Günay, V. D. (2013). Metin Bilgisi, Hem Metin Çözümleme Hem de Yaratıcı Yazma (4. Basım). Papatya.

İsen Durmuş, T. (2011). Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler. Turkish Studies, Summer, 6(3), 929-937.

Johnson, A. P. (2017). Okuma ve Yazma Öğretimi (Trans. Ed. Benzer, A.). Pegem.

Johnston, A. M. (1962). The classics of children’s literature. Elementary English, 39(5), 412-414.

Kefeli, E. (2009). Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları (2. Baskı). Akademik Kitaplar.

Lazar, G. (2009). Literature and language teaching (19th Printing). Williams, M. & Wright, T. (Eds.). Cambridge University Press.

Oryaşın, M. (2020). Türk ve Dünya Klasikleriyle Yapılandırılmış Dil ve Edebiyat Öğretimi-Okulöncesinden Yükseköğretime. Eğiten Kitap.

Oryaşın, M. & Ak Başoğul, D. (2020). Dil ve Edebiyat Öğretiminde Parodi: Aşk ve Gurur ve Zombiler. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 10(1), 48-75.

Ögeyik, M. C. (2008). Metinlerarasılık ve Yazın Eğitimi. Anı.

Özdemir, E. (2014). Edebiyat Sözlüğü. Bilgi.

Özdenören, R. (2012). Benim Klasiklerim. Hece Dergisi, Kasım, 191(16), 65-68.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd Edition). Sage Publications.

Sever, S. (2012). Çocuk ve Edebiyat (6. Basım). Tudem.

Shelton, A. N. (2014). The power of parody and satire in the 21st century English classroom. Honors Projects, Paper 131, 1-20.

Şirin, M. R. (2000). Çocuk Klasiklerinin Günümüzdeki Konumlarını, Çeviri ve Uyarlama Çalışmalarını Da Dikkate Alarak Değerlendirir Misiniz? Şirin, M. R. (Haz.). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı (pp. 73-75). Çocuk Vakfı Yayınları.

Tanhan, A., & Strack, R. W. (2020). Online photovoice to explore and advocate for Muslim biopsychosocial spiritual wellbeing and issues: Ecological systems theory and ally development. Current Psychology, 39, 2010-2025. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00692-6

Vargas Llosa, M. & Fuentes, C. (2014). Neden Edebiyat? Edebiyata Övgü (Trans. Üster, C.) (pp. 15-33). Notos Kitap.

Wilkie, C. (1999). Relating texts: Intertextuality. Hunt, P. (Ed.). Understanding Children’s Literature (pp. 130-137). Routledge.

Wolf, S. A. (2004). Interpreting literature with children. Lawrence Erlbaum Associates.

Yener, M. (2020). Sonsuzluk Kütüphanesi. Tudem.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.