Values Education Using the Digital Storytelling Method in Fourth Grade Primary School Students

Başak Kasa Ayten, Canan Polater

Abstract


In today’s world where technology develops rapidly and young people keep up with this technology, students should both improve their digital literacy and make their learning permanent. Digital storytelling is also a method where the student is active in the learning environment and improves his technological literacy. The present study aims to investigate the use of digital storytelling method in values education in primary school fourth grade. The study was conducted with a case study design, one of the qualitative research methods. The participants of the study consist of 31 students studying in the fourth grade of a primary school in the northwest of Turkey in the spring semester of the 2018-2019 academic year. The data were collected through observations, semi-structured interviews with students and teachers, products produced in the digital storytelling process, and the diaries kept by the second author and students. The descriptive analysis method was used for the analysis of the data. The data obtained in the digital storytelling stages were analyzed using students’ products, video recordings, observations, and the diaries kept by students and the second author while the data obtained from the interviews were analyzed by showing themes, sub-themes, frequencies, and percentages in tables. As the results indicated, the students expressed that their use of technology and story writing skills developed during the digital story process and that they liked dubbing and the picture drawing processes but experienced difficulties due to not being equipped. In addition they underlined that the story presentations allowed them to reinforce and internalize their knowledge about the value of justice.

Keywords


Primary school, Digital storytelling method, Values education, Case study

Full Text:

PDF

References


Akgül, G. (2018). Fen ve teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanımının başarı, tutum ve bilimsel yaratıcılığa etkisi [Unpublished master's thesis]. Mersin University, Mersin.

Aktay, S. (2017). Öğrenciler ve aileler için internet el kitabı. Eğiten Kitap.

Aslan, M. (2011). İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler [Unpublished master's thesis]. Osmangazi University, Eskişehir.

Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi[ Unpublished PhD thesis]. Atatürk University, Erzurum.

Baki, Y. & Demirer, V. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Journal of Theoretical Educational Science, 11(4), 718-747. doi:10.30831/akukeg.392654

Başdaş, F. (2017). Drama temelli dijital hikâye anlatıcılığı programının 6 yaş çocuklarının bazı sosyal becerilerinin gelişimine etkisi [Unpublished master's thesis]. Adnan Menderes University, Aydın.

Büyükcengiz, M. (2017). Dijital öyküleme metodunun ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik tutumlarına etkisi [Unpublished master's thesis]. Akdeniz University, Antalya.

Ciğerci. F. M. & Gültekin, M. (2017). Use of digital stories to develop listening comprehension skills. Issues in Educational Research, 27(2), 252-268.

Çıralı, H. (2014). Dijital hikâye anlatımının görsel bellek ve yazma becerisi üzerine etkisi [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Creswell, J. W. (2018). Qualitative inquiry & research design. (M. Bütün, S. B. Demir, Trans.). Siyasal Kitabevi.

Dayan, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin Türkçe dersinde dijital öyküleme çalışmaları [Unpublished master's thesis]. Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir.

Demirer, V. (2013). İlköğretimde e- öyküleme kullanımı ve etkileri [Unpublished PhD thesis]. Necmettin Erbakan University, Konya.

Duran, E. & Ertan Özen, N. (2018). Türkçe Derslerinde Dijital Okuryazarlık. Turkey Education Journal, 3(2), 31-46.

Göçen, G. (2014). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi [Unpublished master's thesis]. Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.

Gülmüş, R. (2015). İlkokul 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersi tarih konularında değer öğretimine ilişkin sınıf öğretmeni görüşleri [Unpublished master's thesis]. Mehmet Akif Ersoy University, Burdur.

Jakes, D.S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An Introduction to digital storytelling. Accessed from http://www.jakesonline.org/dst_techforum.pdf on 5 March 2019.

Kajder, S. & Swenson, J. A. (2004). Digital images in the language arts classroom. Learning & Leading with Technology, 31(8), 18-46. doi:10.13189 / ujer.2019.070108

Kara, B. (2017). İlkokul ve ortaokullarda değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri [Unpublished master's thesis]. Uşak University, Uşak.

Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine etkisi [Unpublished PhD thesis]. Balıkesir University, Balıkesir.

Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi [Unpublished PhD thesis]. Anadolu University, Eskişehir.

Kaya, O. (2014). Yabancı dil öğretiminde (Almanca) dijital hikâye anlatım yönteminin araştırılması: Lise öğrencileriyle eylem araştırması [Unpublished master's thesis]. Bahçeşehir University, İstanbul.

Kılınç, A. & Akyol, Ş. (2009, 1-3 May). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan sevgi temasının değerler eğitimi açısından incelenmesi. The First International Congress of Educational Research, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale.

Kınacı, M. K. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimine ve sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere yönelik görüşleri [Unpublished master's thesis]. Fırat University, Elazığ.

Kurudayıoğlu, M. & Bal, M. (2014). Ana dili eğitiminde dijital hikâye anlatımlarının kullanımı. Sakarya University Journal of Education Faculty, 28, 74-95.

Kotluk, N. & Kocakaya, S. (2015). 21. Yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching, 4(2), 354-363.

Morgil, İ., Oskay, Ö. Ö. & Erökten, S. (2004, 24-26 November). Kimya eğitiminde bilgisayar destekli modül hazırlama ve hazırlanan modüllerin başarıya etkileri. 4th Internatıonal Educational Technology Conference, Sakarya University, Sakarya.

Özkan, Ö. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesi [Unpublished master's thesis]. Adnan Menderes University, Aydın.

Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri çizimler aracılığıyla incelenmesi, Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 1117-1139. doi:10.24315 / trkefd.366693

Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. Technology and Teacher Education Annual, 1, 709.

Robin, B. (2008). Digital Storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228. doi:10.1080 / 00405840802153916

Şen, A. İ. (2001). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli yeni yaklaşımlar. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 21(3), 61-71.

Tabak, G. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital öykü kullanımı [Unpublished PhD thesis]. Erciyes University, Kayseri.

Tepecik, B. (2008). Sosyal Bilgiler dersinde sorumluluk değerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri [Unpublished master's thesis]. Anadolu University, Eskişehir.

Tokdemir, M. A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri [Unpublished master's thesis]. Karadeniz Teknik University, Trabzon.

Tunç Ayvaz, Ö. (2016). Dijital teknolojiler bağlamında dijital öyküleme yaklaşımının güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu [Unpublished PhD thesis]. Ondokuz Mayıs University, Samsun.

Ulum, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri konularında dijital öykü hazırlama deneyimleri [Unpublished master's thesis]. Mersin University, Mersin.

Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikâyelerin etkisi [Unpublished PhD thesis] Gazi University, Ankara.

Yavuz Konokman, G. (2015). Araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı dijital öykü oluşturmanın öğretmen adaylarının direnç davranışlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkisi [Unpublished PhD thesis]. Mersin University, Mersin.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (7th ed.). Seçkin Publishing.

Yılmaz, Y., Üstündağ, M. T., Güneş, E. & Çalışkan, G. (2017). Dijital hikayeleme yöntemi ile etkili Türkçe öğretimi. Journal of Educational Technology Theory and Practice, 7(2), 254-273. doi:10.17943 / etku.322366

Yiğit, N. & Akdeniz, A. R. (2003). Fizik öğretiminde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Elektrik devreleri örneği. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 23(3), 99-113.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.66

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.