Development of Police Terminology in Albanian Language in Kosovo and Albania

Shemsi Haziri, Shkumbin Munishi

Abstract


In this paper chronologically are presented several periods of development of police terminology in Kosovo and Albania. Below are some of the topics which will be elaborated:
- Development of police terminology in Albania;
- Development of police terminology in Kosovo;
- Word formation of police terminology in Albanian language;
- Influence of foreign languages (Serbo-Croatian, Italian and English).
Police terminology in Albania differs based on time period and historic developments, two World Wars from 1913 until 1945, with main influence from Italian language police terminology. Influence by Russian language is present during the communist time in Albania from 1945 until 1990 when the Italian influence returns again and it also starts influence by English language with the establishment of democratic pluralist system. In Kosovo, as a result of historic developments, development of police terminology was mainly influenced by Yugoslav system of government, Serbo-Croatian language, which was the dominant language in use in comparison to other languages in ex-Yugoslavia: Slovenian, Macedonian, Albanian and Hungarian. Whereas, after declaration of Kosovo independence in 2008 the dominant influential language in police terminology in Albanian language has been English after 10 years (1999-2008) during which Kosovo Police was led by United Nations Mission (UNMIK) and the police force in Kosovo was called UNMIK Police.


Keywords


Police Terminology, Influence, Periods of Development, Albanian Language, Word Formation

Full Text:

PDF

References


ASHSH (2005). Leksikografia shqipe – trashëgimi dhe perspektivë. Tirana.

Bajçinca, I. (2016). Shqipja standarde dhe probleme rreth saj. Institute of Albanology. Association of Albanian Language. Pristina.

Bogdanovic, B. (2002). Dva veka policije u Srbiji. Belgrade.

Cabre, M. T. (1998). Terminology, Theory. Methods and Applications, USA.

Çipuri, H. (2005). Termat dhe fjalorët terminologjikë ushtarakë në gjuhën shqipe. Leksikologjia shqipe, trashëgimi dhe perspective. Tirana.

Greene, R. J. (2007). The Encyclopaedia of Police Science. USA.

Haklaj, V. (2015). Policia e Shtetit nga 1913 e deri më sot. Accessed through internet on 28.06.2017 in web address: http://www.albeu.com/dossier/fotoja-e-marubit-policia-e-shtetit-nga-1913-e-deri-me-sot/137694/

Halliday, M. Colin, Y. (2007). Lexicology. London.

Haziri, F. (2010). E Drejta e Policisë. Authorized lectures in FAMA College, Pristina.

Haziri, Sh. (2015). Dallimet terminologjike në Ligjin e Policisë së Kosovës dhe Ligjin e Policisë së Shtetit dhe ca prurje të reja. Institute of Albanology. Pristina.

Haziri, Sh. (2015). Shkëmbimi gjuhësor gjatë bisedave në Qendrat Komunikuese të Policisë së Kosovës. International Seminar of Albanian Language, Literature and Culture. Pristina.

Islamaj, Sh. (2014). Gjuha, teksti dhe konteksti. Institute of Albanology. Pristina.

Ismajli, R. (1998). Në gjuhë dhe për gjuhë (Rrjedhat e planifikimit të shqipes në Kosovë 1945-1968). Dukagjini. Peja.

Ismajli, R. (2017). Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit. ASHAK. Pristina.

Kurian, G. T. (2007). World Encyclophedia and Police Forces Academy and penal system, USA.

Lyons, J. (2001). Hyrje në Gjuhësinë Teorike. Dituria. Tirana.

Memushaj, R. (2002). Hyrje në gjuhësi. Tirana.

Munishi, Sh. (2011). Gjuha dhe ideologjia. Filologji 18. University of Pristina.

Munishi, Sh. (2015). Shqipja në epokën e globalizimit. ZeroPrint. Pristina.

Murati, Q. (2017). Fjalor i termeve dhe nocioneve linguistike. Tetovo.

Nuhiu, V. (2013). Ndikimi i anglishtes në gjuhën shqipe. Pristina.

Temmerman, R. (2000). Towards New Ways of Terminology Description, USA.

Thomai, J. (2002). Leksikologjia e gjuhës shqipe. Tirana.

Zmijarevic, N. (2007). Policija u Hrvatskoj od 1941 do 2001. Zagreb.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.9n.6p.126

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2010-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

Advances in Language and Literary Studies

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.